Geen producten (0)

Retour Voorwaarden:

Je hebt het recht om binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, een artikel retour te sturen (herroepingsrecht). 
Binnen deze termijn mag je het artikel bekijken, beoordelen en/of passen tenzij anders vermeld.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag:

  • waarop het artikel in je bezit is: 
  • bij meerdere artikelen in een bestelling, die afzonderlijk worden geleverd: waarop je het laatste artikel hebt ontvangen:
  • bij een artikel dat uit verschillende onderdelen bestaat: waarop je het laatste onderdeel hebt ontvangen.

Je maakt gebruik van het herroepingsrecht door: 

  • het geven van een retouropdracht via onze site, of via een van onze medewerkers.
  • het afgeven van de retourartikelen bij een DHL Servicepunt. 
  • Na het aanmelden van je retourzending, heb je nog 14 dagen gelegenheid om het artikel daadwerkelijk te retourneren

Je kunt het artikel alleen terug sturen als:

  • het artikel compleet is
  • in de - voor zover redelijkerwijs mogelijk - originele staat en fabrieksverpakking.
  • Voor de eventuele waardevermindering die ontstaat omdat je het artikel op een op andere wijze hebt gebruikt dan je in een winkel zou doen, mogen wij jou aansprakelijk stellen.

Sommige artikelen kun je niet retourneren, omdat de producten overeenkomstig jouw specificaties zijn aangepast.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) -

Aan: [ naam ondernemer] [ geografisch adres ondernemer] [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar] [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] -

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten:

[aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroep/herroepen*

- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

- [Naam consumenten(en)]

- [Adres consument(en)]

- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Adres:
Stuurbekrachtiging Specialist G. de Heus

Snees 6

6641 RL Beuningen

Tel : 024 378 59 06

Email: info@stuurbekrachtigingspecialist.nl

BTW nummer: 163638068B01
KvK : 54015731